Till startsida

Förvaltningshögskolan

Utbildning

Förvaltningshögskolan bedriver utbildning och forskning inom ämnet offentlig förvaltning. Kärnan i verksamheten är kandidat- och masterprogrammen som leder fram till Politices kandidatexamen respektive Politices masterexamen med huvudområdet offentlig förvaltning. Institutionens utbildningsverksamhet är omfattande och våra studenter är uppskattade på arbetsmarknaden för sin kunskap om den offentliga sektorn. Läs mer här.

Under våren 2012 genomfördes flera undersökningar av våra utbildningar, vars resultat visar att Förvaltningshögskolans kurser och program har en god kvalitet. Läs mer här.

Forskning

Vid institutionen genomförs forskarutbildning och ett stort antal doktorander har utexaminerats under de senaste åren med doktorsexamen i ämnet offentlig förvaltning. En omfattande forskningsverksamhet och en mängd projekt bedrivs rörande den offentliga sektorns funktion och samhälleliga kontext. Ett välutvecklat samarbete med organisationer i det omgivande samhället är ett annat utmärkande drag för Förvaltningshögskolan. Läs mer här.

Samverkan

Förvaltningshögskolan bedriver både forskning och utbildning i nära samarbete med det omgivande samhället. Samverkan mellan universitet och samhälle är en drivande idé bakom Förvaltningshögskolan och vi arbetar för att skapa en god akademisk miljö. Vi är mån att fortsätta i denna tradition. Läs mer här.

Snabbmeny

Om oss i media

Är storkommuner enda lösningen?
Bohusläningen, [2014-04-17]

De vinner valet i storstäderna
Dagens Samhälle, [2014-04-09]

Sverige måste minska sitt avfall – men soporna behövs
Landets Fria, [2014-04-02]

Statsvetare: Politiker måste kunna byta parti
P4 Gävleborg - Sveriges Radio, [2014-03-25]

Utbildning

Förvaltningshögskolans dag 2014

Välkommen till Förvaltningshögskolans dag den 23 april 2014. Årets tema är svenska politiker.

Student

Tidigare studenter berättar

Läs mer om vad våra tidigare studenter gör idag.

Personal

För personal

Här finns interna resurser för personalen vid Förvaltningshögskolan.

© Göteborgs universitet, Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen | Karta